Wilhelm Dörpfeld prehisztorikus leletei

Az exedrától délre, körülbelül egy méteres mélységben, két prehisztorikus épület maradványára bukkantak.

Az i.e. 2000-1500-ből származó, Wilhelm Dörpfeld által feltárt leletek, valamint a környéken napvilágra jutott többi prehisztorikus emlék, egy szentély körül szerveződött civilizáció értékes bizonyítékai.