A férfikor előnyei a spártaiaknál

Végül az ifjú már elérte a 30 éves férfikort, mikor teljes jogú állampolgárrá vált és nem kellett társaival közös szálláson laknia. Elérve a férfikort visszatérhetett a felesége, a családja körébe és havonta egyszer részt vehetett a népgyűlésen is.
De elérve a férfikort, a spártai katona egész 60 éves koráig hadköteles maradt és naponta egyszer részt kellett vennie a közös étkezésen. A szigort Lükurgosznak tulajdonítják, holott bizonyára a régi nemzetségi társadalom katonai szokásainak a csökevénye lehetett.

A férfikor másik „előnye”, hogy az ifjú 20 éves korában kérhette felvételét egy ilyen étkezési közösségbe. Ezek a férfi közösségek tulajdonképpen a katonai szervezet alapsejtjei voltak. 

E szegényes étkezések költségeihez, ha már a férfikort elért katonák közösségébe került, minden spártai férfinak bizonyos meghatározott összeggel kellett hozzájárulnia, különben nem élhetett állampolgári jogaival.