Az antik Spárta

Az antik Spárta kis településekből állt, jobbára a mai város területén és az ettől északra emelkedő kis dombok körül. A várostól észak-keletre még fellelhető némi antik rom, leginkább az i.sz. III. sz. emelt, majd több ízben is megerősített fellegvárban, melyhez egy iskola modern stadionja után, olajfák közt vezet az út.
A déli bejárat közelében a múlt század elején tárták fel a támfalként is szolgáló, fülkékkel díszített antik, római porticus házak maradványait. Az antik porticus és a modern stadion közt volt az agora, de már semmi nyoma.

Az  bizánci erődfalon belüli ösvény vezet a dél-keleti lejtőjére, az i.e. II. vagy I. századból származó antik színház maradványaihoz. Hatalmas méreteivel korában csak a megalopoliszi színház vetekedhetett. De az antik színház nem volt hosszú életű, ülései márványborítását jórészt még a bizánci erőd és Misztra építésekor elhordták.

Mégis feltűnt, hogy amerre jártam, minden felé előtűnt egy-egy antik épületmaradvány, egy falrész, egy árkád töredéke. A modern város tehát bátran ráépül az antik romokra, melyek általában az alapok kiásásakor kerülnek elő, ismételten bebizonyítva az ember pusztító voltát.

És vajon nem ezt teszi a kisgyermek is, aki élvezettel lerombolja a társa által épített homokvárat, aki ösztönösen eltép, összeroncsol mindent?
A nevelés az, mely jobbíthat rajtunk.