Théra: történelem, vallás

Történelem: A Lakóniából származó dór hódítók az i.e. IX. században érkeztek a szigetre. Az i.e. VII és VI. században Théra arisztokratikus dór világa már komoly szerepet játszott a görög városállamok között s egyike volt azon poliszoknak, melyek elsőként alapítottak gyarmatot az észak-afrikai partokon. I.e. 630-ban például Küréne (Cyrenaika) ugyanolyan pénznemet veretett és ugyanazt az ábécét alkalmazta.

A peloponniszoszi háborúk idején (i.e. 427-404) Théra eleinte Spárta szövetségese volt.
I.e. 430-ban tagja lett az Attikai Tengeri Szövetségnek, melynek székhelye a szent Délosz szigetén volt. A görög városállamok önként társultak, de mikor a peloponniszoszi háborúk vége felé biztonsági okokból Déloszról Athénba helyezték a székhelyet és a kincsesházat, a tagállamok elvesztették függetlenségüket s Athén alárendeltjeivé váltak.

A peloponniszoszi háború végeztével, i.e. 404-ben, Théra visszanyerte függetlenségét, a több mint húsz éves athéni függőség azonban rányomta bélyegét a sziget életére.
Az i.e. IV. sz. végétől Théra újabb virágzásnak indult.

A szigetet az egyiptomi Ptolemaidák (i.e. 275-146) flottabázisukká és a makedón hadosztály garnizonjává építették ki. A Ptolemaidák katonai jelenléte i.e. 146-ban ért véget, mikor is a rómaik meghódították Görögországot.

A római korban, mikor Théra az ázsiai keletrómai provinciákkal együtt a Bizánci Birodalom részévé lett, a sziget veszített fontosságából, majd 1207. után a velencei uralom alatti Naxoszi hercegség birtokává vált.

A velencei korban folyton komoly viszálykodás folyt a hatalomért. A velencei admirális, aki beutazta az Égei-tengert, fő célkitűzéseként tűzte ki, hogy az Égei-szigetek lakóit Szent Márk demokráciája alá vesse. Thérát Szanudosz foglalta el, aki azonnal átadta a vele közreműködő Varotsinak. A Varotsi család 1269-ben telepedett le a szigeten. Bizánc kis időre újból megszerezte a vezetést, ám a velenceiek és Andronikosz Paleologosz harca után, ismét a Varotsi család jutott hatalomra.

De csak rövid időre, mert Nikolasz Szanudosz, Naxosz hercege ismét elfoglalta Thérát, elűzte a Varotsiakat és a szigetet a Naxoszi hercegséghez csatolta.

A kaland ezzel korántsem fejeződött be, a viszálykodás tovább tartott, mert a velenceiek, akik valójában a térség igazi védnökei voltak, folyton vagy eladták vagy elajándékozták a szigetet, s így Théra végül Crispi herceg kezére került. A XV. sz. elején ő tovább ajándékozta Théra szigetét fivérének, Mark Crispinek, a szomszédos Iosz sziget urának. 1480-ban pedig a Pizani család kapta meg, hűbéradományként.

A velencei uralom idején a szigetet gyakran látogatták a kalózok. Az elszegényedett lakosság, az idegen hatalom kapzsisága mellett, kénytelen volt elviselni a kalózok fosztogatásait is.

Nem úgy a Pizani család uralma idején, mely a nyomorúságos évek sivárságában valóságos gazdasági oázist jelentett, mely fellendülést hozott a területre. Felvirágzott a gyapotfeldolgozás és a sziget ismertté vált. Ekkor kapta a Santa Irene nevet, mely a mai Szantorini elnevezéssé torzult.

Théra 1537-ig maradt a Pizaniak uralma alatt, mikoris Barbarossza admirális a szultán kezére juttatta. De a közigazgatás szempontjából ez nem járt azonnali változással, mert a török szultán a barátja, José Nasi, a spanyol kalandor javára lemondott a szigetről s majd csak 1579-ben vezették be hivatalosan a török adminisztrációt.

Az 1821-es törökellenes görög szabadságharcban a görög szárazföldről hivatalosan delegált E. Mazarakisz kikiáltotta Théra függetlenségét, majd az 1830-as Londoni Szerződés alapján az újonnan megalakult Görög államhoz csatolták.

Vallás: Mint minden pogány nép, az ókori görögök is Olümposz isteneinek hódoltak. Különösen Apollónt tisztelték, akit a dórok oltalmazó istenének tartottak.

A hellenizmusban, mikor Nagy Sándor halála után a Ptolemaidák jutottak uralomra Egyiptomban s Alexandriát a kereskedelem és a kultúra központjává tették, ugyankkor jó kapcsolatba kerültek az Égei szigetekkel is, Thérán szintén bevezették az egyiptomi istenek tiszteletét. Másik egyiptomi befolyás a halottkultusz volt, mely Thérán igen fejletté vált.

Théra lakosai 300 körül vették fel a kereszténységet. Korunkban Théra lakosai keresztények, ahol az ortodox és a római katolikus hívek megértésben élnek együtt.