Héraklész mozgalmas élete

Ám Héra továbbra is lépten-nyomon bajokat zúdított Zeusz fiára, Héraklészre. Még egy éves sem volt, mikor egyik éjjel két óriáskígyót küldött a fényes jövő előtt álló hős, Héraklész elpusztítására. Ám a csecsemő Héraklész a puszta két kezével megfojtotta azokat, miközben halandó öccse ijedten sírt mellette.
Aztán felnőtt korában, mikor Héraklész már híres bajnokként, boldogan élt felesége, Megara és gyermekei körében, az apósa thébai palotájában, a féltékeny Héra őrültséget bocsátott rá és Héraklész, elborult elmével, megölte a gyermekeit.

Ez után fordult Héraklész tanácsért a delphoi Püthiához, aki azt javasolta, hogy álljon a gyűlölt és satnya unokaöccse, Eurüsztheusz, Mükénai és Argosz királya szolgálatába és teljesítse minden parancsát. Ekkor tért vissza ide, Tirünsz várába, a nevelőapjához, majd ment Mükénaiba, hogy felkeresse unokaöccsét.

A tizenkét  munka elvégzése után Héraklész ismét újabb és újabb vállalkozásba fogott s valamennyit ragyogó sikerrel teljesítette. Indulatos természete viszont sok meggondolatlanságra sarkallta. És minden alkalommal ismét bűnhődnie kellett. Mikor végül elérkezett a szabadulása ideje, újból visszatért Tirünszbe, de nyomban hadjáratot indított Trója ellen.

Héraklész nevezetes vállalkozása, Élisz városának meghódítása után, a győzelem emlékére alapította az olümpiai játékokat. S természetesen, az első olümpiai versenyen valamennyi versenyszámban ő maga, Hraklész lett a győztes. Kivéve a birkózást, melyben ellenfél híján apja, Zeusz állt ki vele s a viadal döntetlenül ért véget… 

Nem is sorolom tovább! A sok megpróbáltatáson és szenvedésen átment hőst, Héraklészt, halála előtt végül Zeusz csak magával ragadta az olümposzi halhatatlanok közé!