Bizánctól napjainkig – balkán történelem

Tripolisz történelme, sajnos, csupa felesleges öldöklés: valamikor a XIV. században kezdődik. A bizánciak alapították, de az albán betörések következtében majdnem teljesen elnéptelenedett… A törökök, 1770-ben, a moreai pasalik fővárosává tették s népessége hamar megnövekedett… A görög szabadságharc első felében Kolokotrónisz felszabadította, s a több mint tízezernyi török lakosságot lekaszabolt… Ezt megtorlandó, 1824-ben Ibrahim pasa visszafoglalta s valamivel később a görög lakosságot mind egy szálig megölték, házaikat lerombolták… Ennyi szörnyűség után épült újjá, a XIX. század derekán.

Mindez érthetőbbé tette számomra a Hydrán hallottakat. Az ottani múzeumban látottak, mint ismeretlen kirakójáték darabjai, lassacskán megdöbbentő, folytonos háborúk dúlta világ képeként álltak össze.

Már említettem, hogy induláskor csak az ókori Görögországra gondoltam. A középkor és újkor görög történelme ismeretlen, szinte nem is létező világ volt számomra.
De még a homéroszi korból fennmaradt épületmaradványokra is szerettem volna úgy gondolni, mintha azokat csakis az idő koptatta volna romokká, sőt, az Iliászban történteket is szívesebben vettem volna egyszerű sporteseményeknek mint harcoknak, ám a nemrég még naivan jóhiszemű és optimista világszemléletem, mely viszonylag háborúmentes korban gyökerezett, itt végképp szembesült mind az ókor, mind a modern világ realitásaival.